Børnehænder i sanden

Forældredeltagelse

Forældredeltagelse ved tandlægebesøg.

For at skabe de bedste faglige og pædagogiske rammer for børns tandlægebesøg vil tandplejen gerne tidligt og løbende i dialog med barnets forældre ved disse undersøgelser.

Den forebyggende indsats er afgørende og i den sammenhæng er forældredeltagelse vigtig.

Ud over en grundig undersøgelse af tænder, mund og kæber informerer tandplejepersonalet om kost- og drikkevaner, ligesom tandplejepersonalet vurderer barnets vækst, herunder barnets ansigts- og kæbeudvikling samt indhenter oplysninger om det almene helbred mm.

Sundhedslovens §15 påbyder Tandplejen, at indhente forældresamtykke til hver enkelt undersøgelse og behandling barnet tilbydes på tandklinikken.

For langt de fleste sunde børn drejer det sig om et enkelt besøg en gang om året, for nogle aldersgrupper måske ikke engang så ofte.


Sidst opdateret 05. juli 2016

» Kontakt

Tandplejen

Administration
Søndersøskolen
Kirke Værløsevej 50
3500 Værløse
Tlf.: 7235 6000
E-mail: tandplejen@furesoe.dk

Åbningstider:

Tandklinikken i Værløse

Mandag, tirsdag, onsdag, kl. 8-15 
Torsdag kl. 7.30-16 og fredag kl. 8-14.30

Tandklinikken i Farum

Mandag, tirsdag, onsdag kl. 8-15
Torsdag 8-16  og Fredag 8-14