Børnehænder i sanden

Klagemuligheder

Klagemuligheder
Eventuelle klager rettes til overtandlægen, Søndersøskolen eller til børne- og ungeforvaltningen, Furesø Kommune, Administrationsbygningen i Værløse. Klager vedrørende den faglige virksomhed kan desuden indbringes for Patientklagenævnet inden for en periode på 2 år fra behandlingen.

Sidst opdateret 26. marts 2014

» Kontakt

Tandplejen

Administration
Søndersøskolen
Kirke Værløsevej 50
3500 Værløse

Skriv til os via Digital Post

Skriv gerne barnets navn og fødselsdato i henvendelsen.

 


 


Tlf.: 7235 6000

Åbningstider:

Tandklinikken i Værløse

Mandag, tirsdag, onsdag, kl. 8-15 
torsdag kl. 7.30-16 og fredag kl. 8-14

Tandklinikken i Farum

Mandag, tirsdag, onsdag kl. 8-15
torsdag 8-16  og fredag 8-14