Børnehænder i sanden

Valgmuligheder

Der er frit valg mellem kommunes klinikker. Der kan skiftes klinik ved at meddele det enten til den nuværende klinik, til den nye klinik eller til Tandplejens kontor.

Bekendtgørelse om tandpleje §2 stk. 2.
Reglerne for omfanget af og kravene til børne- og ungdomstandplejen er de samme, hvad enten tandpleje ydes på offentlig klinik eller hos privatpraktiserende tandlæge. Det gælder både, når tandplejen i privat praksis er en del af det vederlagsfri kommunale tandplejetilbud, og når der er tale om tandpleje, som barnet/den unge selv har valgt, jf. §§ 4 og 5.

For unge på 16 og 17 år.
De 16 - 17 årige kan vælge at modtage det vederlagsfri kommunale tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæge efter eget valg.
Valget gælder det samlede tandplejetilbud, dvs. såvel almen tandpleje som tandregulering. Der kan dog ikke vælges ud hvis man er i gang med en behandling. 


Hvis man ønsker at benytte sig af valgmulighederne, skal dette skriftligt meddeles til Tandplejens kontor inden behandlingen sættes i gang, og der skal indgås aftale med det nye behandlingssted.
Nyt skift kan sædvanligvis først ske efter et år.


Sidst opdateret 26. marts 2014

» Kontakt

Tandplejen

Administration
Søndersøskolen
Kirke Værløsevej 50
3500 Værløse

Skriv til os via Digital Post

 


 


Tlf.: 7235 6000

Åbningstider:

Tandklinikken i Værløse

Mandag, tirsdag, onsdag, kl. 8-15 
Torsdag kl. 7.30-16 og fredag kl. 8-14.30

Tandklinikken i Farum

Mandag, tirsdag, onsdag kl. 8-15
Torsdag 8-16  og Fredag 8-14