Formål

 • At bidrage til, at de mest socialt udsatte borgere får en forbedret tandsundhed.
 • At øge de mest socialt udsatte borgeres livskvalitet og begrænse marginalisering.

Målgruppen

Målgruppen – Alle fire kriterier skal være opfyldt:

 • Borger kan grundet særlige sociale problemer IKKE benytte de almindelige tandpleje-tilbud (privat praksis samt kommunale omsorgs- og specialtandpleje-tilbud).
 • Borger har særlige sociale problemer som f.eks.:
  • Gadehjemløs.
  • Bruger af herberger, varmestuer og væresteder samt borgere, som ikke kan opholde sig i egen bolig.
  • Har et meget kaotisk stof- og/eller alkoholmisbrug.
  • Tidligere hjemløs, der nu er kommet i egen bolig.
 • Borger har folkeregisteradresse i Furesø Kommune.
 • Borger har et cpr-nr. og er berettiget til dansk sundhedskort.

Tandplejeydelser

 • Akut smertelindrende behandling, som afhjælper smerte, infektion, hævelse, skade eller f.eks. akut knækkede tænder.
 • Evt. funktionsopbyggende tandbehandling. Dvs. behandling af oral funktionsnedsættelse til personer, der f.eks. har nedsat tyggefunktion, eller hvor tab af tænder i fortandregion er vansirede.
 • Forbyggende råd og vejledning i forhold til vedligeholdelse af behandlingen, f.eks. instruktion i tandpleje, herunder daglig mundhygiejne.
 • Man indkaldes ikke igen, men ”en dør holdes åben” så borgeren kan komme igen om nødvendigt. Har vi ikke hørt fra borger efter 2 år udskrives han/hun og skal genvisiteres.
 • Tandplejen vurderer, hvilken behandling der er relevant.

Kontakt

Tandplejens administration

Tlf.: 7235 6000

Telefontid:

Mandag-fredag: 7.45-12

Åbningstid:

Mandag, tirsdag, onsdag, kl. 8-15 
torsdag kl. 8-16 og fredag kl. 8-14

 

Tandklinikken- Søndersøskolen

Søndersøskolen
Kirke Værløsevej 50
3500 Værløse
Tlf.: 7235 6000

Telefontid:

Mandag-fredag: 7.45-12

Åbningstid:

Mandag, tirsdag, onsdag, kl. 8-15 
torsdag kl. 8-16 og fredag kl. 8-14

Tandklinikken - Nygårdterrasserne

Nygårdterrasserne 209 A
3520 Farum
Tlf.: 7235 6000

Telefontid:

Mandag-fredag: 7.45-12

Åbningstid:

Mandag, tirsdag, onsdag, kl. 8-15 
torsdag kl. 8-16 og fredag kl. 8-14

Omsorgsklinikken - Ryetbo

Ryetbo Plejehjem
Ryetvej 20
3500 Værløse
Tlf.: 7235 6000

Telefontid:

Mandag-fredag: 7.45-12

Del: