Udvidet ordning
 • Indkaldelse

  I bliver indkaldt første gang, når jeres barn er ca. 2 ½ år.
  Hvis I ønsker at komme tidligere, er I velkomne til selv at ringe og aftale tid.
  Alle børn og unge indkaldes derefter til undersøgelse efter den enkeltes behov.
  Behovet vurderes ved hver undersøgelse, og kan ændre sig med barnets udvikling.
  Børn med sunde og stabile forhold i munden indkaldes til undersøgelse med 18 måneders interval.
  Hvor der er behov for ekstra kontrol eller forebyggelse tilbydes hyppigere besøg.

 • Forældredeltagelse

  For at skabe de bedste faglige og pædagogiske rammer for børns tandlægebesøg vil tandplejen gerne tidligt og løbende i dialog med barnets forældre ved disse undersøgelser.

  Den forebyggende indsats er afgørende og i den sammenhæng er forældredeltagelse vigtig.

  Ud over en grundig undersøgelse af tænder, mund og kæber informerer tandplejepersonalet om kost- og drikkevaner, ligesom tandplejepersonalet vurderer barnets vækst, herunder barnets ansigts- og kæbeudvikling samt indhenter oplysninger om det almene helbred mm.

  Sundhedslovens §15 påbyder Tandplejen, at indhente forældresamtykke til hver enkelt undersøgelse og behandling barnet tilbydes på tandklinikken.

  For langt de fleste sunde børn drejer det sig om et enkelt besøg en gang om året, for nogle aldersgrupper måske ikke engang så ofte.

 • Udvidet tandplejeordning

  Er du fyldt 18 år efter d. 31/12-21, er det nu muligt at fortsætte i det kommunale tandplejetilbud frem til du fylder 22 år.

  Det betyder, at vi fortsætter med at indkalde dig til regelmæssigt eftersyn og eventuelle behandlinger. Du skal derfor ikke foretage dig noget.

  Har du valgt at gå hos en privatpraktiserende tandlæge, er det også muligt at komme tilbage til den kommunale tandpleje. Ønsker du dette, skal du blot ringe til os på 7235 6000, så sørger vi for at indkalde dig, når det er tid til tandeftersyn.

  Ønsker du at fortsætte hos den privatpraktiserende tandlæge, bedes du kontakte din tandlæge og bede ham/hende om at indgå kontrakt med os. En underskrevet kontrakt er en forudsætning for, at den kommunale tandpleje dækker udgiften.

  Kontrakten kan rekvireres ved at ringe til os på 7235 6000. 

   

 • Valgmuligheder

  Bekendtgørelse om tandpleje §2 stk. 2.

  Reglerne for omfanget af og kravene til børne- og ungdomstandplejen er de samme, hvad enten tandpleje ydes på offentlig klinik eller hos privatpraktiserende tandlæge. Det gælder både, når tandplejen i privat praksis er en del af det vederlagsfri kommunale tandplejetilbud, og når der er tale om tandpleje, som barnet/den unge selv har valgt, jf. §§ 4 og 5.

  For unge fra 16-22 år:

  De 16-17 årige kan vælge at modtage det vederlagsfri kommunale tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæge efter eget valg. 

  For de 18 årige der er fyldt 18 år efter 31/12-21 er  tandplejetilbuddet udvidet, således at de kan fortsætte i kommunal tandpleje frem til de fylder 22 år. 

  Valget gælder det samlede tandplejetilbud, dvs. såvel almen tandpleje som tandregulering. Der kan dog ikke vælges ud hvis man er i gang med en behandling.

  For børn mellem 0-15 år:

  De 0 - 15 årige kan vælge at modtage det kommunale tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæge efter eget valg. Der vil ved valg af frit valg være en egenbetaling på 35%, de resterende 65% af regningerne betales af Tandplejen i Furesø kommune.

  Valget gælder det samlede tandplejetilbud, dvs. såvel almen tandpleje som tandregulering. Der kan dog ikke vælges ud hvis man er i gang med en behandling.
  Hvis man ønsker at benytte sig af valgmulighederne, skal dette skriftligt meddeles til Tandplejens kontor inden behandlingen sættes i gang, og der skal indgås kontrakt med det nye behandlingssted.
  Nyt skift kan sædvanligvis først ske efter et år.

   

 • Klagemuligheder

  Eventuelle klager rettes til Overtandlægen for tandplejen eller Center for børn og voksne.

  Klager vedrørende den faglige virksomhed kan desuden indbringes for Patientklagenævnet inden for en periode på 2 år fra behandlingen.

 • Leder af Tandplejen

  Overtandlæge Helle Vittrup Rasmussen

  HVRA@furesoe.dk

Kontakt

Tandplejens administration

Tlf.: 7235 6000

Telefontid:

Mandag-fredag: 7.45-12

Åbningstid:

Mandag, tirsdag, onsdag, kl. 8-15 
torsdag kl. 8-16 og fredag kl. 8-14

 

Tandklinikken- Søndersøskolen

Søndersøskolen
Kirke Værløsevej 50
3500 Værløse
Tlf.: 7235 6000

Telefontid:

Mandag-fredag: 7.45-12

Åbningstid:

Mandag, tirsdag, onsdag, kl. 8-15 
torsdag kl. 8-16 og fredag kl. 8-14

Tandklinikken - Nygårdterrasserne

Nygårdterrasserne 209 A
3520 Farum
Tlf.: 7235 6000

Telefontid:

Mandag-fredag: 7.45-12

Åbningstid:

Mandag, tirsdag, onsdag, kl. 8-15 
torsdag kl. 8-16 og fredag kl. 8-14

Omsorgsklinikken - Ryetbo

Ryetbo Plejehjem
Ryetvej 20
3500 Værløse
Tlf.: 7235 6000

Telefontid:

Mandag-fredag: 7.45-12

Del: