Det kan dreje sig om borgere i kommunens plejeboliger, og det kan dreje sig om beboere i egen bolig, som ikke ved egen eller pårørendes hjælp er i stand til at forlade deres bolig.

Det betyder, at egenomsorgen skal være så begrænset, at der er behov for hjælp til personlig pleje.

Omsorgstandplejen udføres af kommunens tandplejepersonale, som er specielt uddannet til opgaven.

Ordningen administreres af den kommunale tandpleje herunder aftaler til de regelmæssige undersøgelser.

Hvem henviser til omsorgstandpleje?

Det er plejepersonalet omkring borgeren, der efter et individuelt skøn vurderer om betingelserne for en henvisning er opfyldt. Det skal klart fremgå, hvad årsagen til henvisningen er. Tandplejepersonalet har endvidere løbende brug for at kende til patientens fysiske og psykiske helbredstilstand, brug af hjælpemidler og medicin.

Egenbetaling

I 2024 betales der 590 kr. årligt / 49,17 kr. pr. måned for deltagelse i ordningen. Beløbet betales via Betalingsservice hver måned.

Visitation

Visitation skal ske via Hjemmeplejen.

Omsorgstandpleje i ferier

Opstår der akut behov for tandlægehjælp i ferie mv., kan borgere der er tilknyttet omsorgstandplejen henvende sig til:
HjemmeTandplejens Ferievagtordning på tlf.: 70 200 260.
De varetager tandplejens akutte opgaver i ferier mv. som en del af omsorgsordningen. 

 

Omsorgs- og specialtandplejen

Du kan læse mere og omsorgs- og specialtandpleje på Furesøs Kommunale Tandplejes hjemmeside om forebyggende tandpleje og tandbehandling for personer, der er visiteret til omsorgs- eller specialtandplejeordningerne.

Kontakt

Omsorgsklinikken - Ryetbo

Ryetbo Plejehjem
Ryetvej 20
3500 Værløse
Tlf.: 7235 6000

Telefontid:

Mandag-fredag: 7.45-12

Del: