Egenbetaling for Specialtandpleje

Der er en egenbetaling for benyttelse af specialtandpleje for patienter over 18 år.

For unge der er fyldt 18 år efter d. 31/12-22, træder egenbetalingen først i kraft, når de fylder 22 år. Det skyldes at tandplejeordningen er udvidet pr. 1/7-22.

Ministeriet for Sundhed og forebyggelse har fastsat et loft for egenbetaling, der i 2024 udgør 2200 kr. om året.

Omsorgs- og specialtandplejen

Du kan læse mere og omsorgs- og specialtandpleje på Furesøs Kommunale Tandplejes hjemmeside om forebyggende tandpleje og tandbehandling for personer, der er visiteret til omsorgs- eller specialtandplejeordningerne.

Kontakt

Tandplejens administration

Tlf.: 7235 6000

Telefontid:

Mandag-fredag: 7.45-12

Åbningstid:

Mandag, tirsdag, onsdag, kl. 8-15 
torsdag kl. 8-16 og fredag kl. 8-14

 

Del: