Egenbetaling for Specialtandpleje

Der er en egenbetaling for benyttelse af specialtandpleje for patienter over 18 år.

Ministeriet for Sundhed og forebyggelse har fastsat et loft for egenbetaling, der i 2020 udgør 2010 kr. om året.

Omsorgs- og specialtandplejen

Du kan læse mere og omsorgs- og specialtandpleje på Furesøs Kommunale Tandplejes hjemmeside om forebyggende tandpleje og tandbehandling for personer, der er visiteret til omsorgs- eller specialtandplejeordningerne.

Kontakt

Tandplejens administration

Tlf.: 7235 6000

Mandag, tirsdag, onsdag, kl. 8-15 
torsdag kl. 7.30-16 og fredag kl. 8-14

 

Del: