Hvilke behandlinger må udføres uden forhåndsgodkendelse.

Alle ydelser der er omfattet af BUT - overenskomsten.

Ydelser der ikke er omfattet BUT overenskomsten må først iværksættes efter godkendelse fra Tandplejens kontor.

Undtaget herfra er:

· Nødvendig ortovisitation hos specialtandlæge.

Det er en forudsætning, at reglerne for ortovisitation og ortodontiindikationer iht. bekendtgørelse og retningslinjer følges.

· Flerflade plastfyldninger i molar og præmolarer under flg. forudsætninger:

Flerfladeplast i permanente kindtænder.

Flerfladeplast i permanente kindtænder er ikke omfattet af BUT - overenskomsten, og der skal derfor søges/gives tilsagn om dette forud for behandling.

Der er ikke overenskomstfastsatte priser på området.

For at mindske den administrative byrde hos begge parter er det besluttet, at såfremt prisen på flerflade plast i kindtænder, ikke overstiger nedenstående priser, er det ikke nødvendigt med ansøgning/tilsagn forud for behandlingen.

 

Præmolar enkeltkombineret, 2 flader

1035,- kr.

Præmolar 3 flader dobbeltkombineret

1059,- kr.

Molar enkeltkombineret

1046,- kr.

Molar dobbeltkombineret

1265,- kr.

 

Lov om frit valg på tandplejeområdet fastslår, at der skal være ens behandlingsniveau uanset hvor det enkelte barn modtager tandpleje tilbuddet.

Vurdering af hvorvidt der anvendes plast eller sølvamalgam i kindtænder, sker efter konkret vurdering i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning om anvendelse af tandfyldningsmaterialer:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=121490 .

Del: